.
Strona główna
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT

Informacje z regionu


Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Operacja realizowana przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


  Z inicjatywy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Sławomira Mierzwy i Marszałka Mieczysława Kazimierza Baszko zostało podpisane porozumienie o wspólnej organizacji przedsięwzięcia pn. „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego”.

  Projekt realizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

  Celem projektu „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” jest podniesienie walorów turystyki wiejskiej Podlasia, poprzez aktywizację właścicieli gospodarstw agroturystycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa wypoczywających na terenie woj. podlaskiego osób, a także podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego. 

  Realizacja projektu polegać będzie na:

  • przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej skierowanej zarówno do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu woj. podlaskiego, jak i wypoczywających turystów;
  • przyznaniu „Niebieskiej Gwiazdy Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego”;
  • Przekazanie materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.

Więcej informacji i materiały do pobrania znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

 
SIRT SIRT
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT