Strona główna
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT
Informacje o organizacji
Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna (SIRT) funkcjonuje od października 1991 roku jako pozarządowa organizacja ... (czytaj dalej)
Ośrodek "Maniówka"
Nowa Wieś 9, tel. 87 565 6355, 608 481905. Zaprasza.

(czytaj dalej)
 
SIRT SIRT SIRT
Realizowane projekty:
Kampania Promocyjna Suwalszczyzny (obszar powiatów: suwalskich, augustowskiego i sejneńskiego) prowadzona jest pod hasłem promocyjnym „Suwalszczyzna Kraina jak Baśń”. (czytaj dalej)
Katalog kwater agroturystycznych zrzeszonych w SIRT
(czytaj dalej)
 
SIRT SIRT SIRT
Zrealizowane projekty:
Od wielu lat SIRT zajmuje się realizacją projektów na rzecz rozwoju regionu...(czytaj dalej)
Informacje z regionu
- imprezy, wydarzenia, polecamy ... (czytaj dalej)
 
SIRT SIRT SIRT
Ogłoszenia
Zapraszamy do udziału w nowym projekcie...(czytaj dalej)
Logo promocyjne regionu „Suwalszczyzna - kraina jak baśń”...

(czytaj dalej)
 
SIRT SIRT SIRT
Kontakt
adres, telefony, strony www, maile ...
(czytaj dalej)
Infrastruktura turystyczna powiatów: suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego
- dane adresowe, nr telefonów, www, mail... (czytaj dalej)
 
SIRT SIRT SIRT

Zapraszamy na portal „Baśniowa Suwalszczyzna”


Zapraszamy na portal Turystycznej Sieci Współpracy
- klaster Mazury - Suwalszczyzna


Zapraszamy na portal
Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej


Polecamy

 
SIRT SIRT
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT