Strona główna
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT

SUWALSKA IZBA ROLNICZO - TURYSTYCZNA

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82 lok. 7, skr. pocz.76,
tel./fax (+87) 5665872, 5665494
www.suwalki-turystyka.info.pl ; www.suwalki-bicycle.info.pl
e-mail:sirt@suwalki-turystyka.info.pl
linia

Informacje o organizacji

 • Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (SIRT) funkcjonuje od października 1991 roku jako pozarządowa organizacja non profit zarejestrowana na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych.
 • 12 grudnia 2001 r. SIRT została rekomendowana do pełnienia funkcji Suwalsko - Sejneńskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i pełniła ją do końca 2004 r.
 • Obecnie SIRT zrzesza ok. 80 podmiotów z terenu 26 gmin północno-wschodniej części Polski (województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego).
 • Członkami Izby są jednostki świadczące usługi turystyczne, a w szczególności właściciele kwater agroturystycznych i pensjonatów z terenu Suwalszczyzny.
 • Zarząd Izby stanowią: Prezes - zatrudniony jako pracownik etatowy, dwóch wiceprezesów i dwóch członków Zarządu.
 • Pracownicy Suwalskiej Izby Rolniczo - Turystycznej posiadają duże doświadczenie i niezbędne kwalifikacje zdobyte podczas długoletniej pracy w sektorze turystyki oraz podczas szkoleń krajowych i zagranicznych podróży studyjnych. Tytułem uznania kwalifikacji i wkładu w rozwój turystyki wysokiej jakości otrzymywali liczne wyróżnienia, m.in.:
  • "Dyplom Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju turystyki" w 1994r.,
  • "Dyplom Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej za dotychczasowy aktywny udział w pracach nad kreowaniem wizerunku polskiej turystyki oraz zaangażowanie w podnoszeniu jakości produktu turystycznego" w 2000r.
  • "Nagrodę zielonego liścia" Kapituły Zielonych Płuc Polski za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i turystyki przyjaznej środowisku naturalnemu w 1998 r.
  • Dyplom i nagrodę Prezydenta Miasta Suwałk za kreatywną działalność na rzecz promocji miasta i rozwoju turystyki w regionie w 2001 r.

Przy realizacji wielu zadań SIRT współpracuje ze znanymi ekspertami i specjalistami zagranicznymi i krajowymi z dziedziny turystyki.

Statut SIRT do pobrania


Wśród głównych działań Izby należy wymienić:

 • prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie podejmowania i rozwoju działalności turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej
 • świadczenie usług wypoczynkowo - rehabilitacyjnych w oparciu o własne Integracyjne Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji "Maniówka"
 • standaryzację obiektów wiejskiej bazy noclegowej w oparciu o wytyczne Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "GG"
 • tworzenie i komercjalizacja regionalnego produktu turystycznego w oparciu o walory kulturowe, przyrodniczo-krajobrazowe regionu oraz bazę współpracującą
 • opracowywanie i wydawanie publikacji promocyjnych, materiałów reklamowych, obsługa targów turystycznych, public relation oraz inne działania związane z promocją i reklamą oferty turystycznej
 • prowadzenie aktywnej współpracy transgranicznej z partnerami z rejonu Morza Bałtyckiego w dziedzinie turystyki, w tym tworzenie i komercjalizacja transgranicznego produktu turystycznego
 • opracowywanie i realizacja projektów związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej, w tym przystosowywanie bazy dla osób niepełnosprawnych
 
SIRT SIRT
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT