.
Strona główna
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT

Obecnie realizowane projekty:


Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „ Suwalszczyzna- Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi

  Z dniem 20.10.2012r. wspólnie z Gminą Miastem Augustów, Suwalską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi oleckiej rozpoczęliśmy realizację projektu pt. Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „ Suwalszczyzna- Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.

  Niniejsza inicjatywa, stanowi rozszerzenie projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”, realizowana będzie na obszarze dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego (EGO SAS).

czytaj więcej…Komunikacja bez granic

– tworzenie transgranicznej sieci informacyjno – turystycznej

  31 stycznia 20121 r. konferencją w Starym Folwarku, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna rozpoczęła realizację projektu pn. „Komunikacja bez granic – tworzenie transgranicznej sieci informacyjno – turystycznej” w partnerstwie z „Państwowym Związkiem Turystyczno-Sportowym” – Oddział Grodzieński i Departamentem ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego

czytaj więcej…


PODRÓŻ DO ETNOBAJKI

- Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną”
Państwowy Uniwersytet Grodzieński
im. Янки Купалы
ul. Ожешко, 22, 230023, Гродно
tel. + 375 152 73 19 54
e-mail: project@grsu.by
http://www.grsu.by
Suwalska Izba
Rolniczo-Turystyczna
ul. Kościuszki 82 lok.7, Suwałki
tel./fax. +48 87 566 5872, 566 5494
e-mail: sirt@suwalki.turystyka.info.pl
http://www.sirt.suwalki.com.pl
Państwowe Muzeum Literacko-Krajoznawcze
w Gudziewiczach
Гудевичский с/с,
ul. Центральная, 7, в.Гудзевічы
tel. + 375 151 53 87 82
e-mail: gudevichi_muzey@mail.ru
http://gudevichi-muzey.narod.ru
Gimnazjum №1 im. Е.Ф. Карского Al. Янки Купалы, 82, 230010 Гродно tel. + 375 152 54 22 52
e-mail: gymn1_oktroo@mail.grodno.by
http://gymn1.grodno.unibel.by

  W dniach 27-28 marca 2012 r. odbyła się w Serwach k. Augustowa konferencją rozpoczynająca projekt „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną - PODRÓŻ DO ETNOBAJKI”. Gospodarzem konferencji była Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, która realizuje projekt wraz z partnerami z Białorusi – Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie, Muzeum w Gudziewiczach oraz Gimnazjum im. E.F. Karskiego w Grodnie.

czytaj więcej… 
SIRT SIRT
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT