Strona główna
   informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
SIRT SIRT

Główne dotychczasowe osiągnięcia i zrealizowane przedsięwzięcia:


Turystyczna Sieć Współpracy - klaster „SUWALSZCZYZNA-MAZURY”

Archiwum wiadomości >>>

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

„Kampania Promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego”

  Z dniem 31 stycznia 2012r. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna wraz z partnerami zakończyła realizację projektu „Kampania promocyjna Suwalszczyzny jako jednej z marek turystycznych Województwa Podlaskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej III. Rozwój Turystyki i Kultury, Działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu oraz dofinansowanego przez Partnerów Projektu.

Archiwum wiadomości >>>

„NIEZNANA EUROPA”
Rozwoju turystyki na pograniczu polsko-białoruskim
Проект - Hеизвестная Европа
Projekt współfinansowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

  Z dniem 4 września 2010 r. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna wraz z partnerami białoruskimi zakończyła realizację projektu „Nieznana Europa” – rozwój infrastruktury turystycznej pogranicza białorusko-polskiego w obszarze Kanału Augustowskiego i Niemna.

  Projekt był realizowany przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną wspólnie z Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodu Komitetu Wykonawczego i organizacją Społeczną Oddziału Grodzieńskiego „Państwowy Związek Turystyczno-Sportowy”.


„AGROTUR” - „Poprawa jakości agroturystyki oraz nawiązanie współpracy kwaterodawców polskich i litewskich” czytaj dalej ... „TURPRO”„Transgraniczny produkt agroturystyczny – rozwój i wspólny marketing”. czytaj dalej ...

DYNAMIC
„Dynamiczna Klasteryzacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MiSP) w sektorze turystycznym w regionach przygranicznych Suwalszczyzny i Alytus”

  Z dniem 31 lipca 2010r. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna wraz z Europejskim Instytutem Badań Interdyscyplinarnych z Litwy zakończyła realizację projektu pt. „Dynamiczna Klasteryzacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MiSP) w sektorze turystycznym w regionach przygranicznych Suwalszczyzny i Alytus” (DYNAMIC). Celem nadrzędnym projektu była poprawa efektywności i poziomu integracji działań MiSP sektora turystycznego w obu regionach.

W trakcie 6 miesięcy realizacji projektu:
 • przeprowadzono analizę aktualnego potencjału kadrowego i biznesowego MiSP działających w sektorze turystyki w regionie Suwalszczyzny i Alytus,
 • zidentyfikowano potencjalne obszary i komplementarne kierunki współpracy uwzględniających trendy rozwojowe obu regionów sektora turystycznego,
 • przeprowadzono warsztaty i konsultacje środowiskowe w których łącznie uczestniczyło ok. 120os,
 • zorganizowano 2-dniowy kongres dla 100 osób,
 • utworzono bazę danych wspólnego potencjału Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Polski i Litwy będącą początkiem platformy współpracy.

  Obaj partnerzy są usatysfakcjonowani z osiągniętych rezultatów projektu i wspólnie planują kolejne działania mające na dalszą integrację MiSP sektora turystycznego. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą w ramach klastra turystycznego zapraszamy do odwiedzenia powstałej w ramach projektu strony internetowej: www.dynamic.pl-lt.org


„Podwyższenie jakości usług i kategoryzacja kwatery wiejskiej szansą na trwałe miejsca pracy na obszarach wiejskich”
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    Z dniem 30 marca Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zakończyła realizację projektu „Podwyższenie jakości usług i kategoryzacja kwatery wiejskiej szansą na trwałe miejsca pracy na obszarach wiejskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

    W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia dla 20 kwaterodawców, których celem było przygotowanie kwater pod kątem spełnienia niezbędnych obecnie wymogów: prawnych, sanitarnych (HACCP) oraz kategoryzacyjnych.

    Po szkoleniach beneficjenci projektu skorzystali w swoich kwaterach z nieodpłatnego doradztwa specjalistów oraz nieodpłatnie skategoryzowli kwatery i otrzymali rekomendację oraz logo Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, co otwiera drogę do szerszej promocji kwater.

    Szkolenia obejmowały część teoretyczną i zajęcia praktyczne, w tym dwa wyjazdy studyjne po części południowej i północnej Suwalszczyzny, aby kwaterodawcy mogli lepiej poznać nawzajem różne rodzaje kwater i atrakcje naszego regionu.


Młodzieżowy obóz rowerowy

W dniach 21-30 czerwca grupa młodzieży z Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny wraz z opiekunami uczestniczyła w młodzieżowym obozie rowerowym, zorganizowanym przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną w ramach projektu INTERREG IIIA/TACIS CBC pn. „Postawmy na młodzież”- rozwój kontaktów młodzieży, współpracy nauczycieli i animatorów. Przed wyruszeniem w trasę młodzież z Białorusi zaprezentowała w polskich szkołach partnerskich (ZS w Dowspudzie, ZST-R w Sejnach i w ZS nr 2 i 4 w Suwałkach) Grodzieńszczyznę - trochę historii, kultury, mnogość zabytków. Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja koleżanki Katsiaryny „Dawna wieś białoruska w fotografii”, w Zespole szkół nr 4 młodzież obejrzała przedstawienie „Zaślubiny Jaćwieskie”. Następnie cztery grupy (17 i 18 osobowe) ruszyły w trasę zobaczyć stare i odkryć nowe Zakątki Suwalszczyzny


Spotkania w szkołach Spotkania w szkołach Spotkania w szkołach
Spotkania w szkołach Spotkania w szkołach

„…Jeździliśmy rowerami po północnej części Suwalszczyzny. Krajobraz przypominający podgórski, pogoda nie zawsze sprzyjająca, ale uśmiechy z twarzy nam nie znikały. Atmosfera była naprawdę sympatyczna, wspólne posiłki, wieczory spędzane przy ognisku lub na boisku z piłką w ręku zintegrowały całą grupę. Jeden dzień z całego obozu organizatorzy przeznaczyli nam na spływ kajakowy rzeką Rospudą. Było super!!! Przygoda niezapomniana. Polecam wszystkim”.

„...Projekt, w którym wzięliśmy udział, jest potrzebny, interesujący i treściwy. Wynikiem udziału jest poznanie Suwalszczyzny, wielu ludzi, kultury, krajobrazów. Cieszę się, że się udało zapoznać z tym wszystkim moich uczniów gimnazjalistów. Jestem wdzięczny wszystkim organizatorom projektu...”

„...Gdy chodzi o obóz rowerowy, muszę powiedzieć, że odkryłem dla siebie nową krainę, Suwalszczyznę, z jej niezwykłym krajobrazem, przyrodą, zabytkami, chociaż nie zobaczyłem wszystkiego. Z tego co zobaczyłem, pozostały w pamięci – pokamedulski klasztor nad Wigrami, Góra Cisowa, Kanał Augustowski i mnóstwo jezior, które się tutaj znajdują...”

Rajd rowerowy Rajd rowerowy Rajd rowerowy Rajd rowerowy
Rajd rowerowy Rajd rowerowy Rajd rowerowy
Rajd rowerowy Rajd rowerowy
Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC

Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna w okresie od sierpnia 2005 do czerwca 2007 realizowała projekt „Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko-białoruskim” w ramach programu INTERREG IIIA / TACIS CBC 2004-2006. Koordynatorem Projektu z ramienia SIRT był Krzysztof Masłowski, a menadżerem kontraktu Andrzej Lewczuk. Inwestycje, których całkowita wartość wyniosła ponad 5 mln zł realizowane był przez SIRT wspólnie z następującymi partnerami:.

1. Gmina Miasto Augustów, gdzie w ramach projektu zbudowano pomost na jeziorze Necko, stworzono sieć parkingów rowerowych oraz oznakowano szlaki rowerowe wokół miasta,

INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A
INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A

2. Starostwo Powiatowe w Augustowie - zrealizowano inwestycję na terenie sportowo rekreacyjnym wyposażając go między innymi w zadaszone trybuny, mały parking na rowery, poliuretanową czterotorową bieżnię, skocznie oraz nową nawierzchnię trawiastą boiska do piłki nożnej,

INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A
INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A

3. Gmina Miasto Lipsk - zagospodarowano pole namiotowe oraz rozbudowano Gminny Ośrodek Rekreacji w tym mieście,

INTERREG III A INTERREG III A
INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A

4. Gmina Płaska - wybudowano pomosty nad jeziorem Serwy i Orle, zagospodarowano plażę gminną w Płaskiej i teren wypoczynkowy w Serwach oraz oznakowano trasy rowerowe na terenie gminy,

INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A
INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A

5. Gmina Nowinka - wykonano pomost w miejscowości Bryzgiel nad jeziorem Wigry oraz zagospodarowano tereny turystyczno-wypoczynkowe w miejscowościach Bryzgiel i Danowskie.

INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A
INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna jako inwestycję własną realizowała w ramach projektu inwestycję polegającą na zagospodarowaniu miejsca odpoczynku dla osób niepełnosprawnych wraz z kortem tenisowym przy Integracyjnym Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji WBN "Maniówka" w Nowej Wsi k/Suwałk.

INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A
INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A INTERREG III A
S-MAN 2000 Sustainable management of angling tourism...
(INTERREG IIIB)

Logo S-MAN 2000

Na początku 2008 roku Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zakończyła projekt S-MAN 2000 Sustainable management of angling tourism... (INTERREG IIIB). Celem projektu był rozwój i promocja turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie.

Główne działania i rezultaty projektu to:
 • analiza SWOT regionu,
 • koncepcja marketingowa rozwoju turystyki wędkarskiej na Suwalszczyźnie,
 • zawody wędkarskie „S-MAN2000 - Gaładuś 2006”,
 • badania ankietowe dot. wędkarstwa na Suwalszczyźnie,


 • oraz publikacje:
  „Wędkarstwo na Suwalszczyźnie”
  (wyniki badań ankietowych),
  [Rozmiar: 10281 bajtów] „Wędkarstwo a ochrona środowiska”,
  Poradnik wędkarski,
  „Atlas ryb i środowiska wodnego”,
  „Przewodnik wędkarski”.

  Poza wymienionymi powyżej działaniami, jednym z elementów projektu były spotkania partnerów międzynarodowych i wizyty studyjne. Przedstawiciele Suwalskeij Izby Rolniczo- Turystycznej uczestniczyli w takich seminariach za granicą (Niemcy, Szwecja, Estonia, Litwa) oraz gościli przedstawicieli organizacji partnerskich na Suwalszczyźnie.

  Wizyty studyjne Wizyty studyjne Wizyty studyjne
  Wizyty studyjne Wizyty studyjne Wizyty studyjne


  W ramach projektu powstały również modelowe kwatery wędkarskie dostosowane do potrzeb osób wędkujących. Zostały one oznakowane logiem kwatery wędkarskiej i wyposażone w podstawowy sprzęt wędkarski (m.in. łódki, wędki, kapoki), aby podnieść atrakcyjność oferty. W chwili obecnej posiadamy cztery takie kwatery, ale zakładamy, że ta liczba szybko wzrośnie i sprawi, że Suwalszczyzna stanie się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla wędkarzy i ich rodzin.


  Zawody wędkarskie "S-MAN 2000 - GŁADUŚ 2006"

  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

  W dniu 28 października 2006 roku odbyły się zawody wędkarskie p.n. "S-MAN 2000 - Gaładuś 2006", w wędkowaniu spinningowym na granicznym jeziorze Polski i Litwy - Gaładuś, w kwaterze agroturystycznej w miejscowości Żegary. Zawody zorganizowano w ramach projektu "S-MAN 2000-sustainable management of angling tourism..." (program INTERREG IIIB), które były następstwem przeprowadzonej ankietyzacji w środowisku wędkarzy w całej Polsce.

  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

  W zawodach wzięło udział 24 wędkarzy (12 łodzi wiosłowych).
  Zawodnicy łowili w dowolnych miejscach na jeziorze z zachowaniem minimalnej odległości 50 m pomiędzy łodziami.
  Złowiono trzy ryby o łącznej wadze 1520 g. Komisja Sędziowska przyznała nagrody w dwóch kategoriach:
  I - za największą rybę
  II - za największą wagę.
  W pierwszej kategorii przyznano nagrody: kołowrotek, pokrowiec na wędki + ubranie przeciwdeszczowe oraz skrzynkę wędkarską, w drugiej kategorii: wędzisko spinningowe, pokrowiec na wędki + kamizelka wędkarska oraz skrzynka wędkarska.
  Zdobywcą dwóch pierwszych nagród został Pan Krzysztof Boksz z Suwałk, który złowił szczupaka o wadze 1320g - GRATULUJEMY !!!
  Dwie drugie nagrody otrzymał Pan Cezary Miler z Suwałk, a dwie trzecie nagrody Pan Karol Kozłowski z Suwałk

  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
  Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

  Zawody wędkarskie zostały połączone z warsztatami podsumowującymi, będącymi dalszym etapem badań i konsultacji w środowisku wędkarzy prowadzonych w ramach projektu. W trakcie zawodów i warsztatów została przeprowadzona m.in. dodatkowa ankietyzacja (2 ankiety) dotycząca wypracowania standardów łowiska i kwatery wędkarskiej.

  Zawody wędkarskie zostały zakończone poczęstunkiem oraz rozlosowaniem nagród z pośród osób, które wypełniły ankiety, a mianowicie: silnika elektrycznego do łodzi, 5 kołowrotków, 5 wędek oraz 3 wędkarskie pobyty weekendowe na Suwalszczyźnie.
  Lista nagrodzonych:

  1. Marcin Brezgieł, Tanroszyszki silnik elektryczny
  2. Robert Skiba, Radom wędkarski pobyt weekendowy na Suwalszczyźnie
  3. Bronisław Kubiak, Kalisz wędkarski pobyt weekendowy na Suwalszczyźnie
  4. Maciej Gwizdek, Jarocin wędkarski pobyt weekendowy na Suwalszczyźnie
  5. Zenon Tomczak, Łódź kołowrotek
  6. Andrzej Jurczyński, Jugowice kołowrotek
  7. Tomasz Przybyłek, Ełk kołowrotek
  8. Ryszard Maksymowicz, Augustów kołowrotek
  9. Krzysztof Warczewski, Łódź kołowrotek
  10. Krzysztof Konieczny, Perzyce wędzisko
  11. Czesław Kisiel, Pisz wędzisko
  12. Mirosław Kasprzak wędzisko
  13. Czesław Sieciowniec, Łódź wędzisko
  14. Małgorzata Pawelczyk, Łódź wędzisko  Wyniki badań ankietowych
  (do pobrania)

  Wyniki badań ankietowych  Szanowni Państwo,
  Badania ankietowe przeprowadzane zostały w ramach programu INTERREG IIIB wśród wędkarzy kilku krajów graniczących z Morzem Bałtyckim, w tym na terenie Polski. Przedstawicielami strony polskiej zaangażowanymi w przeprowadzenie ankietyzacji i realizację projektu S-MAN 2000 Sustainable management of angling tourism... - są:

  • Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 45, 16-400 Suwałki, tel/fax: (+87) 5665494, 5665872, e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl
  • Urząd Miejski w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel. (87) 6434210, fax (87) 6434211, e-mail: jerzy.demianczuk@urzad.augustow.pl
  • Polski Związek Wędkarski, Gospodarstwo Rybackie w Suwałkach, ul. M. Konopnickiej 10, 16-400 Suwałki, e-mail: pzw@suwalki.com.pl
  • Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-400 Suwałki, e-mail: wigry_pn@su.onet.pl
  • Suwalski Park Krajobrazowy, Malesowizna-Turtul, 16-404 Jeleniewo, zarzad@spk.org.pl
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn,e-mail:pgomulka@uwm.edu.pl


  Ostateczny termin zamknięcia badań analiz danych - 30.11.2006 (badania służą również do realizacji zadań SIRT w ramach projektu:
  • badań i analiz (inwentaryzacja zasobów i analiza podaży w zakresie rozwoju produktu turystyki wędkarskiej i opracowanie programu rozwoju i promocji ofert wędkarskiej na Suwalszczyźnie)
  • opracowanie produktu markowego "Kwatera wędkarska"
  • wypracowanie logo i kryteriów standaryzacji kwatery wędkarskiej

  Pośród osób ankietowanych zostały rozlosowane nagrody w postaci: silnika elektrycznego do łodzi, kołowrotków, wędek oraz 3 wędkarskich pobytów weekendowych na Suwalszczyźnie w wybranym terminie.

  Dziękujemy Państwu za życzliwość i poświęcony czas!
  "Seminarium podsumowujące rezultaty projektu „Rozruszajmy zimę”


    W dniach 26-27 lipca 2007 r. w Ośrodku „SZELMENT” k. Jeleniewa odbyło się 2-dniowe seminarium podsumowujące projekt „Rozruszajmy zimę”- wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej. Wzięli w nim udział polscy (40 os.) i białoruscy (30 os.) przedstawiciele władz regionalnych i centralnych, organizacji planujących rozwój i promocję turystyki. Po otwarciu seminarium przez Panią Prezes Elżbietę Niedziejko i Pana Jana Kamińskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Michaiła Każury – Dyrektora Departamentu Kultury Sportu i Turystyki w Grodnie, nastąpiła prezentacja efektów projektu „Rozruszajmy zimę”.

  Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę

    W kolejności zabrał głos Pan Marszałek, który przedstawił plany rozwoju turystyki zimowej w województwie podlaskim, a w szczególności nowo budowanego Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „SZELMENT” na Górze Jesionowej, który znacząco poprawi dostęp do form zimowej turystyki aktywnej i uprawiania sportów zimowych w regionie. Pan Marszałek podkreślił fakt, że Ośrodek jako nowoczesne centrum turystyki aktywnej i sportów zimowych wyjdzie naprzeciw potrzebom nawet najbardziej wymagających turystów.

  Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę

  W dalszej kolejności prezentowane były kolejne prezentacje:

  1. Możliwości i formy rozwoju turystyki i rekreacji zimowej na Grodzieńszczyźnie /partner białoruski/

  2. Zasoby Suwalszczyzny dla rozwoju turystyki zimowej /J. Borejszo/

  3. Prezentacja kompleksowego planu modelowych rozwiązań dla rozwoju turystyki i rekreacji zimowej na terenie gminy Wiżajny:
  • Prezentacja ogólna dotycząca realizacji projektu /E. Niedziejko/
  • Prezentacja aktywnych form turystyki w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe (centra interpretacji) /J. Borejszo, M. Ambrosiewicz/
  • Prezentacja na temat produktu lokalnego w gminie Wiżajny /M. Sawicka/
  • Strategia marketingowa /A. Andrejuk/

   Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę
   Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę Seminarium - Rozruszajmy zimę


   Na zakończenie pierwszego dnia seminarium uczestnicy zwiedzili nowopowstające Centrum Sportów Zimowych „SZELMENT”.

   Nowopowstające Centrum Sportów Zimowych Nowopowstające Centrum Sportów Zimowych Nowopowstające Centrum Sportów Zimowych


   W drugim dniu seminarium odbyła się wizyta studyjna w terenie i zapoznanie się z potencjałem turystycznym Suwalszczyzny, odwiedzono potencjalne miejsca rozwoju rekreacji i turystyki zimowej, kwatery agroturystyczne, hotele i inne obiekty noclegowe.

   Drugi dzień seminarium Drugi dzień seminarium Drugi dzień seminarium
   Drugi dzień seminarium Drugi dzień seminarium
   "Rozruszajmy zimę" - Warsztaty na Suwalszczyźnie


     W dniach 26-27 marca 2007 roku odbyły się 2-dniowe warsztaty na Suwalszczyźnie z udziałem polskich i białoruskich przedstawicieli samorządów i organizacji planujących rozwój i promocję turystyki, które zorganizowano w ramach projektu INTERREG IIIA/Tacis CBC p.n. „Rozruszajmy zimę” – wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej.
   Celem spotkania było zapoznanie gości z Białorusi z potencjałem turystycznym miast i regionu Suwalszczyzny, nie tylko pod kątem turystyki zimowej. W pierwszym dniu uczestnicy warsztatów zapoznali się z ofertą turystyczną Wigierskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, w tym kwater agroturystycznych.
   W tym samym dniu w Ośrodku „SZELMENT” położonym nad jeziorem Szelment Wielki, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w osobie Katarzyny Zajkowskiej – Dyrektora Departamentu Kultury Edukacji Sportu i Turystyki, która zapoznała zebranych z inwestycją własną Samorządu Województwa Podlaskiego – budową Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - dofinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Inwestycja ta ma przyczynić się do wydłużenia sezonu turystycznego, a tym samym uzupełnienia braku odpowiedniej infrastruktury turystycznej do uprawiania zimowej turystyki aktywnej na polskim biegunie zimna. Koncepcja budowy centrum jest pokłosiem badań nad możliwościami rozwoju narciarstwa na Suwalszczyźnie prowadzonych w latach 2003-2004 przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną, które po analizie 4 wzniesień, wskazały na dogodne warunki dla rozwoju tej dyscypliny sportu, szczególnie na Górze Jesionowej i Górze Marianka.

   Prezentacja w WPN Ścieżka poznawcza WPN Spotkanie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w ośrodku „SZELMENT” Gościniec Drumlin w Udziejku

     W drugim dniu warsztatów w trakcie spotkania na terenie Ośrodka „U PACA” w Dowspudzie miało miejsce podpisanie porozumienia o międzynarodowej transgranicznej współpracy pomiędzy Powiatem Suwalskim a Rejonem Grodzieńskim.
   Kontynuując prezentację regionu grupa udała się do Augustowa, gdzie odwiedziła Centrum Informacji Turystycznej, zapoznała się z ofertą hotelu „WARSZAWA” i hotelu „WOJCIECH” jak również z nowymi inwestycjami powstałymi na terenie miasta. Na zakończenie wizyty na Suwalszczyźnie uczestnicy udali się na graniczną śluzę Kurzyniec.

   Prezentacja ośrodka Podpisanie porozumienia w Dowspudzie Spacer scieżką poznawczą Śluza graniczna Kurzyniec

   W dniach 26-27 lipca odbędzie się seminarium podsumowujące rezultaty projektu „Rozruszajmy zimę”.


   Pałac Lodowy Sportu Pałac Lodowy Sportu Spotkanie z białoruskimi przedstawicielami samorządu Kliknij, aby powiększyć
   Kanał Augustowski Kanał Augustowski Kanał Augustowski Kanał Augustowski

   Rozruszajmy zimę

   W dniach 11-12 grudnia 2006 roku 30 osobowa grupa polskich przedsiębiorców turystycznych, przedstawicieli samorządów i organizacji planujących rozwój i promocję turystyki wzięła udział w warsztatach w Grodnie, które zorganizowano w ramach projektu INTERREG IIIA/Tacis CBC p.n. „Rozruszajmy zimę” – wspólne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju turystyki/rekreacji zimowej.

   W programie przewidziana była analiza potencjalnej turystyki ze szczególnym uwzględnieniem jej form zimowych i rozwoju turystyki transgranicznej w strefie kanału Augustowskiego, doświadczeń białoruskich oraz spotkania z przedstawicielami strony białoruskiej i wizyty w terenie.

   Pierwszego dnia (11.12.2006r.) uczestnicy warsztatów zapoznali się z ofertą hotelu „Turist” jak również z potencjałem turystycznym miasta Grodna, zwiedzali: Bazylikę Katedralną św. Franciszka Ksawerego, synagogę, Stary i Nowy Zamek, Muzeum i pomnik z popiersiem Elizy Orzeszkowej, teatr miejski, cerkiew na Kołoży, kościół Bernardynów, klasztor Franciszkanów, plac „Sowietskaja Ploszczadź” i kościół Brygidek.

   Następnie odbyło się spotkanie w Pałacu Lodowym Sportu, gdzie została przedstawiona oferta ośrodka (sekcje: jazda figurowa na lodzie, hokej oraz centrum medyczne i SPA). W tym dniu uczestnicy zapoznali się również z ofertą aqua parku i jedynym w Grodnie prywatnym hotelem „Siemaszko”.


   W drugim dniu warsztatów (12.12.2006r.) w sali konferencyjnej hotelu „Grodno” odbyło się spotkanie z białoruskimi przedstawicielami samorządu i firmami turystycznymi. Podczas dyskusji na temat obecnych i planowanych w przyszłości form rozwoju turystyki zimowej podkreślano potrzebę otwarcia przejścia granicznego w Lipszczanach oraz ułatwienia uzyskiwania wiz i procedury przekraczania granicy, które ożywiłyby ruch turystyczny na granicy polsko-białoruskiej.

   Strona białoruska przedstawiła m.in. plany zbudowania stoku narciarskiego oraz wykorzystania drogi biegnącej wzdłuż Kanału Augustowskiego jako ścieżki narciarskiej i trasy kuligów. Po spotkaniach polscy i białoruscy uczestnicy zwiedzili białoruską część Kanału Augustowskiego (m.in. Śluzę Dąbrówkę i Śluzę Niemnowo), Pałac w Śiwecku oraz strażnicę Wojsk Granicznych.

   Efektem warsztatów „Rozruszajmy zimę” w Grodnie było zapoznanie się z możliwościami turystycznymi Grodzieńszczyzny oraz nawiązanie współpracy między samorządami, przedsiębiorcami i organizacjami turystycznymi. Kontynuacją działań będą warsztaty pokazujące potencjał Suwalszczyzny /26-27 marca br./, które przyczynią się do aktywizacji współpracy transgranicznej przedsiębiorców, samorządów, organizacji lokalnych i regionalnych w dziedzinie rozwoju nowych form turystyki transgranicznej między Polską a Białorusią.


   Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć
   Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć

   Postawmy na młodzież

   W dniach 21-24 sierpnia 2006 roku, 25 osobowa grupa polskich i białoruskich nauczycieli i animatorów pracujących na co dzień z młodzieżą uczestniczyła w rowerowych warsztatach fotograficznych po północnej Suwalszczyźnie. Była to kolejna impreza rowerowa zorganizowana przez SIRT.

   Ze strony polskiej udział wzięli przedstawiciele szkół partnerskich z Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, Zespołu Szkół im. Gen. L.M. Paca w Dowspudzie oraz Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach. Białoruś reprezentowali nauczyciele współpracujący z Fundacją im. Lwa Sapiehy z Grodna Warsztaty zorganizowano w ramach projektu INTERREG IIIA dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa „Postawmy na młodzież”- rozwój kontaktów młodzieży, współpracy nauczycieli i animatorów.


   Trasa prowadziła od urokliwych brzegów jeziora Hańcza przez Suwalski Park Krajobrazowy, Góry Sudawskie, aż przez pogranicze Suwalszczyzny do miejscowości Berżniki. Przedstawiciele szkół otrzymali cyfrowe aparaty fotograficzne do rejestracji obiektów, krajobrazów i wydarzeń na trasie. Atrakcji naprawdę nie brakowało co potwierdza Jurek Wysocki - matematyk/informatyk z ZS w Dowspudzie. „...Dosyć dużo jeżdżę rowerem po Suwalszczyźnie i wydawało mi się że już prawie wszystko widziałem. Ale po raz kolejny się przekonałem jak bardzo się myliłem. Nawet te same obiekty oglądane z różnych stron inaczej wyglądają. Możliwość utrwalenia swoich wrażeń za pomocą aparatu zwiększała atrakcyjność tego rajdu. Inną bardzo ważną sprawą było nawiązywanie kontaktów z nauczycielami z innych szkół i przedstawicielami z zagranicy. Takich kontaktów nie wolno zmarnować. Wprawdzie dla niektórych osób przejechanie ok. 50 km dziennie po dosyć pagórkowatym terenie sprawiało trochę trudności ale w ostatnim dniu było słychać "szkoda że to już koniec".
   Na temat piękna ziemi suwalskiej nie będę się wypowiadać, bo to każdy wie, a jak nie, to niech się wybierze, oczywiście najlepiej rowerem, lub przynajmniej obejrzy zdjęcia, które zrobiliśmy podczas tego rajdu. Na pytanie, czy warto organizować tego typu imprezy, najlepiej odpowiedzą wszyscy uczestnicy zarówno tego jak i ubiegłorocznego rajdu:” Należy tylko przyklasnąć i wspomagać tego typu inicjatywy...”


   Efektem sierpniowych warsztatów będzie przygotowanie prezentacji Suwalszczyzny, która zostanie przedstawiona w szkołach na Grodzieńszczyźnie w lutym przyszłego roku.

   Targi turystyczne

   Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna podczas 9 Gdańskich Targów Turystycznych GTT 2006 otrzymała wyróżnienie w konkursie MERCURIUS GEDANENSIS w kategorii na najlepszy produkt turystyczny - prezentowany na targach, za siedmiodniową wycieczkę rowerową po Suwalszczyźnie "Błękitna wstęga Suwalszczyzny".

   Trasa wycieczki liczy 320 km prowadzi w większości szlakami: "Pierścień rowerowy Suwalszczyzny" - część północna i południowa. Odkrywając przed uczestnikami wycieczki Suwalszczyznę jako region o różnorodnym krajobrazie, miejscu spotkania kultur i religii pogranicza, połączona jest ze spływem kajakowym rzeką Rospudą (z miejscowości Dowspuda do Świętego Miejsca), rejsem statkiem papieskim "Tryton" po j. Wigry, noclegami i wyżywieniem w kwaterach agroturystycznych oraz pokazem wypieku sękacza i chleba wiejskiego z degustacją.

   Promocja wypoczynku w kwaterach agroturystycznych połączona z turystyką rowerową na Suwalszczyźnie pod hasłem "Podlaskie zaprasza" oraz "Suwalszczyzna Kraina jak baśń" prezentowana była na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

   Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2006, które odbyły się w dniach 7-9 kwietnia, od wielu lat cieszą się dużą popularnością - rokrocznie odwiedza je ponad 10 tys. gości, zarówno branżowych jak i publiczność poszukująca zagranicznych i krajowych promocyjnych ofert wypoczynkowych. Na targach reklamowały się m.in.: Mazowsze i Pieniny, Lubuskie, Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Podlaskie, Powiat Gnieźnieński, Śląsk, Śląsk Cieszyński, Wielkopolska, Beskidy, a także miasta: Inowrocław, Gniezno, Częstochowa. Jak również stoiska Euroregionu Bałtyk oraz Kopalni Złota i Folwarku z Ząbkowic Śląskich. Po raz pierwszy na targach swoją ofertę przedstawią uzdowiska i sanatoria, w tym Kopalnie Soli Bochnia, Iwonicz, Połczyn, Rymanów, Marusze, Szczawno, Ustka, Lądek Zdrój, Szczawnica Zdrój, Kołobrzeg.


   Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Kliknij, aby powiększyć Połączenie nowoczesności z tradycją naszego regionu można było zobaczyć na stoisku Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej na I Podlaskich Targach Turystycznych, które odbyły się w dniach 17-19.marca br. w Białymstoku.

   Barwne stoisko z polsko-litewskimi specjałami kuchni regionalnej oraz szeroka promocja wypoczynku w kwaterach agroturystycznych połączona z turystyką rowerową na Suwalszczyźnie pod hasłem "Suwalszczyzna Kraina jak baśń" przyciągało wielu zainteresowanych. Nic dziwnego, że stoisko zostało wyróżnione i zajęło I miejsce w kategorii na "Najlepszą prezentację stoiska". Dodatkowo wręczono nam promesę w postaci bezpłatnego stoiska na 2007 rok Stoisko zostało zorganizowane w ramach projektu "Na Bałtyckim Szlaku - rozwój i promocja produktu turystycznego" dofinansowany ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach Narodowego Programu dla Polski, Fundusz Małych Projektów, Polska Granica Wschodnia, edycja PHARE 2003.


   Kliknij, aby powiększyć Promocja Suwalszczyzny zorganizowana przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną odbyła się na wspólnym stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Odwiedzający stoisko "Podlaskie zaprasza". Największym zainteresowaniem wśród turystów cieszył się katalog agroturystyczny "Wczasy na wsi 2006" zawierający propozycje wypoczynku na wsi, oferta turystyki aktywnej - przede wszystkim rowerowej.

   Zapytania dotyczyły również ofert kolonijnych i obozów organizowanych dla dzieci i młodzieży na Suwalszczyźnie, bazy noclegowej dla grup autokarowych, miejsc atrakcyjnych (gdzie warto pojechać, co można ciekawego zobaczyć w regionie i mieście). Dodatkową atrakcją była degustacja sękacza oraz chleba ze smalcem. Łódzkie targi turystyczne odbyły się w dniach 3-5.03.2006 r. Dwunasta edycja zgromadziła ponad 80 wystawców m.in. z: Białorusi, Czech, Hiszpanii, Izraela, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Sri Lanki, Szwecji, Tunezji, Ukrainy, i Włoch. Patronat nad targami objęty został przez: Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi, Prezesa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Izbę Turystyki Ziemi Łódzkiej. Patronami medialnymi byli: Telewizja Polska Program 3, Podróże TV, Rynek Turystyczny, Globtroter i Radio "Złote Przeboje"; patronat internetowy objęły: portal www.urlopline.pl , www.wakacje.pl , www.turystyczny.pl Dopisała branża turystyczna i liczni zwiedzający. Gospodarze mogą poszczycić się dużą frekwencją, która była efektem szerokiej reklamy poprzedzającej termin targów. Targom towarzyszył bogaty program. Kontynuując tradycję przybliżania Czterech Kultur na targach, w tym roku, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów zorganizowała prezentację kultury rosyjskiej. W ramach "Dni Rosyjskich" odbyły się wystawy, degustacje potraw i prezentacje elementów kultury tego narodu.


   Kliknij, aby powiększyć Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna w dniu 7 października 2005 r. otrzymała główną nagrodę w czwartej edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Agroturystyczny przyznaną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

   "Błękitna wstęga Suwalszczyzny" to siedmiodniowa wycieczka rowerowa po Suwalszczyźnie krainie jak baśń, biegnąca w większości szlakami: "Pierścień rowerowy Suwalszczyzny" - część północna i południowa, połączona ze spływem kajakowym urokliwą rzeką Rospudą, rejsem statkiem papieskim "Tryton" po j. Wigry, noclegami i wyżywieniem w kwaterach agroturystycznych oraz pokazem wypieku sękacza i chleba wiejskiego z degustacją.

   Skrócony opis trasy:
   1 dzień: "Spacer śladami Paca"
   2 dzień: "Kajakiem po Rospudzie"
   3 dzień: "W dolinę Biebrzy"
   4 dzień: "Po puszczy"
   5 dzień: "Nad Kanałem Augustowskim"
   6 dzień: "Pogranicze polsko-litewskie"
   7 dzień: "W stronę Wigier"

   "Początek zawsze jest ciężki, jednak pod koniec będziecie błagać o jeszcze dziesięć kilometrów" (opinia uczestnika)

   Wypoczynkowe, rekreacyjne i poznawcze walory tej trasy sprawdzone zostały podczas 7-dniowego międzynarodowego rajdu młodzieży realizowanego w ramach projektu dofinansowanego przez Euroregion Niemen ze środków Unii Europejskiej oraz zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Departamentu Turystyki.


   W poprzednich latach:

   • przeprowadzonych ponad 80 szkoleń, warsztatów, podróży studyjnych i seminariów w zakresie rozwoju turystyki i tworzenia produktu turystycznego, edukacji ekologicznej, współpracy transgranicznej
   • bezpośrednie zaktywizowanie na obszarze objętym działaniem ponad 300 gospodarstw, w których rozpoczęto działalność agroturystyczną
   • utworzenie szlaku kulturowego "Rękodzieło i tradycje wsi suwalskiej i mazurskiej" oraz stałej multimedialnej ekspozycji "Tradycje, historia i kultura ludowa Suwalszczyzny i Mazur" w ramach Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Regionu działającym przy SIRT
   • stworzenie Komputerowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Regionu Przygranicznego Polski i Litwy /sieć 20 centrów i punktów IT wyposażonych dodatkowo w zewnętrzne kioski informacyjne - obecnie sieć jest poszerzana o kolejnych 11 centrów IT na terenie całego Województwa Podlaskiego / wydanych ponad 40 katalogów, folderów i informatorów turystycznych
   • stworzenie możliwości wypoczynku i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w oparciu o środowisko naturalne Suwalszczyzny i nowoczesną bazę Integracyjnego Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji - Modelowy Ośrodek Wiejskiej Bazy Noclegowej "Maniówka".

   
  SIRT SIRT
     informacje | realizowane projekty | projekty zrealizowane | Maniówka | ogłoszenia | kontakt  SIRT
  SIRT SIRT