Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Suwalski Park Krajobrazowy i okolice

1.  

Andruczyk Ignacy i Teresa - Błaskowizna

I
XII
19           0,2km 0,3km 25km  

2.  

Sienkiewicz Irena - Błaskowizna

I
XII
18       1km     0,2km 25km

3.  

Pietrołaj Mariusz i Iwona - Burniszki

I
XII
16       1,5km   3,5km 4km 35km  

4.  

Rudziewicz Janusz i Iwona - Burniszki

I
XII
12       0,5km   3km 3km 40km  

5.  

Stasińska Krystyna - Burniszki

I
XII
36       8km   1,5km 1,5km 40km  

6.  

Haponik Marek - Gulbieniszki

I
XII
10 3km 0,5km 0,5km 1km   3km   18km

7.  

Koneszko Agnieszka i Daniel - Jeleniewo

I
XII
40       1km     0,2km 25km

8.  

 

Janewicz Adam - Pobondzie

I
XII
12 3,5km 2km 2km 1km   3,5km 3km 29km

9.  

Micielica Maria - Potopy

I
XII
20       0,5km   3km 3km 30km  

10.

Kułakowscy Halina i Adam - Rutka

I
XII
17 5km 2km 2km     5km 5km 20km  

11.

Słabińscy Marianna i Czesław - Rutka - Tartak

I
XII
20   2km 2km 0,3km   0,4km 0,3km 25km

12.

Bacewicz Maria i Grzegorz - Sidory

I
XII
8   1km 1km 1km   6km 6km 42km  

13.

Radzewicz Henryka i Dariusz - Stankuny

I
XII
18   1km 1km 1km   5km 5km 45km  

14.

Barwiccy Grażyna i Wiesław - Sudawskie

I
XII
10+16 4km 1km 1km     4km 4km 45km

15.

Niedźwiecki Ignacy - Szurpiły

I
XII
20 3km 1km 1km 0,3km   3km   17km

16.

Giersz Grażyna i Marek - Udziejek

I
XII
12   1,5km 1,5km 0,5km   7km   20km

17.

Łanczkowscy Maria i Antoni - Wiżajny

I
XII
7+8   0,5km 0,5km 1,5km   2,5km 0,4km 35km  
linia