Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Projekty realizowane

 


„Festiwal Baśni i Legend Pogranicza” na pograniczu polsko-litewskim

 

 

Z dniem 01.04.2014r. Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna rozpoczęła realizację projektu pt. "Festiwal Baśni i Legend Pogranicza" na pograniczu polsko-litewskim.
  

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa relacji wśród lokalnych społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewskie poprzez wspólną organizację i uczestnictwo w festiwalu Baśni i Legend Pogranicza w oparciu o potencjał powstających na Suwalszczyżnie wiosek bajek: w Nowej Wsi i Puńsku.

W programie imprezy przewidziane zostaną występy zespołów muzycznych, konkursy i zabawy prowadzone przez animatorów, prezentacja stoisk twórców ludowych z pogranicza polsko – litewskiego.
Z materiałów zebranych w trakcie festiwalu zostanie kilkuminutowy film, który będzie dystrybuowany za pośrednictwem mediów społecznościowych w Internecie oraz folder promujący lokalnych wytwórców i artystów uczestniczących w przedsięwzięciu.

Realizacja imprezy planowana jest w sierpniu 2014r, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bieżącego odwiedzania naszej strony internetowej.

Niniejszy projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 


Interaktywna Wioska Młodego Rybaka jako nowa forma edukacji w ramach kół zainteresowań

 

   W maju bieżącego roku rozpoczęliśmy realizacje projektu pt. „Interaktywna Wioska Młodego Rybaka jako nowa forma edukacji w ramach kół zainteresowań”.

   Celem głównym realizowanego przedsięwzięcia jest rozwój pozaszkolnej oferty edukacyjnej  poprzez organizację koła zainteresowań„ Interaktywnej Wioski Młodego Rybaka” na bazie Ośrodka Maniówka w Nowej Wsi

czytaj więcej ...

 


Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna - Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi

Z dniem 20.10.2012r. wspólnie z Gminą Miastem Augustów, Suwalską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi oleckiej rozpoczęliśmy realizację projektu pt. Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „ Suwalszczyzna- Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.

czytaj więcej…


PODRÓŻ DO ETNOBAJKI - Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną”

W dniach 27-28 marca 2012 r. odbyła się w Serwach k. Augustowa konferencją rozpoczynająca projekt „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną - PODRÓŻ DO ETNOBAJKI”. Gospodarzem konferencji była Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, która realizuje projekt wraz z partnerami z Białorusi – Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie, Muzeum w Gudziewiczach oraz Gimnazjum im. E.F. Karskiego w Grodnie.

czytaj więcej…

linia