Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „Suwalszczyzna - Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi


  Z dniem 20.10.2012r. wspólnie z Gminą Miastem Augustów, Suwalską Organizacją Turystyczną, Gminą Miastem Ełk, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi oleckiej rozpoczęliśmy realizację projektu pt. Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy – klaster „ Suwalszczyzna- Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.
   Niniejsza inicjatywa, stanowi rozszerzenie projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury”, realizowana będzie na obszarze dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego ( EGO SAS).

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie i dalszy rozwój TSW „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” poprzez włączenie do współpracy sieciowej sektorów kreatywnych.
Cele szczegółowe to:

 • Rozwój profesjonalnego zaplecza zintegrowanego wsparcia ukierunkowanego na specyficzne potrzeby rozwoju przedsiębiorczości Turystycznej Sieci Współpracy „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” w partnerstwie z sektorami kreatywnymi.
 • Budowanie partnerstwa i zasad współpracy oraz kreowanie wspólnych inicjatyw produktowych TSW „Klaster Suwalszczyzna-Mazury” z sektorami kreatywnymi.
 • Rozwój umiejętności biznesowych TSW i przedstawicieli sektorów kreatywnych oraz zwiększanie wykorzystania nowoczesnych technik marketingowych i mediów cyfrowych w promocji, kształtowaniu popytu, prezentacji i dystrybucji produktów i usług.

  Niniejszy projekt odpowiada na potrzeby wykorzystania ogromnego potencjału obszaru spójnego historycznie, kulturowo, geograficznie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o turystykę i ściśle powiązane z nią sektory kreatywne.
Działania projektu skupiają się na :

 • budowaniu marki regionu i innowacyjnych produktów turystycznych wyróżniających obszar Suwalszczyzny i Mazur Garbatych ( w skrócie SMG) na konkurencyjnym rynku,
 • promocji tego obszaru poprzez nowoczesne media (szczególnie Internet) oraz położenie nacisku na kreowanie popytu z wykorzystaniem tych mediów, lepsze udostępnienie produktów regionalnych,
 • wprowadzenie usług praktycznego wsparcia oraz konsultacji, doradztwa, animacji, szkoleń i coachingu:
  • z zakresu tworzenia spersonalizowanych i spakietowanych ofert-produktów turystycznych w oparciu o wyróżniki danego przedsiębiorstwa/kwatery, w tym innowacyjnych produktów sieciowych;
  • z zakresu nowoczesnych metod marketingu, w tym szczególnie wykorzystania nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacji z rynkiem turystycznym w celu prezentacji oferty, promocji i dystrybucji cyfrowej, a także z zagadnień prawnych i sanitarnych w agroturystyce, wytwórczości, rekreacji i wytwarzaniu produktów regionalnych;
 • zorganizowanie na obszarze SMG wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań i płaszczyzn współpracy w celu wzajemnego poznawania się, informowania o ofercie, wymiany informacji biznesowych i doświadczeń, umawiania się na wspólne inicjatywy produktowe i promocyjne, pozyskiwania nowej wiedzy. W takich spotkaniach ważny jest również udział nieformalny przedstawicieli jednostek badawczych i kształcących kadry oraz publicznych, aby lepiej poznać potencjał, potrzeby i problemy środowiska.
 • Stworzenia na bazie Ośrodka Maniówka w Nowej Wsi - Centrum Tradycji, Inspiracji i Kreacji (CeTIK) - przyjaznej, wyposażonej „przestrzeni” dla twórców różnych dziedzin sektorów kreatywnych. Miejsca spotkań, szkoleń, warsztatów inspiracji i nawiązywania pod kierunkiem animatorów i konsultantów współpracy sieciowej z branżą turystyczną w celu tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych; zapewnienia konsultacji, doradztwa, szkoleń i ukierunkowanego na wskazane w badaniach sektory coachingu; opracowania, przetestowania, weryfikacji i wdrożenia nowoczesnego (szczególnie z wykorzystaniem technologii cyfrowych) systemu prezentacji, promocji i dystrybucji wytworzonych usług i produktów.

O Warsztatach odbywających się w maniówce można przeczytać na stronach:

www.maniowka.pl - w zakładce "Warsztaty i szkolenia"

Na naszych stronach w serwisach społecznościowych 

Facebook SIRT.Suwalki

Facebook KrainaJacwingow

Facebook Maniowka

Google+ Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna 

Google+ Kraina Jaćwingów 


Styczniowe Warsztaty w Maniówce 

W dniu 19.01.2013r. w Ośrodku Maniówka w Nowej Wsi odbyły się pierwsze z dwunastu planowanych Warsztaty Prezentacji i Inspiracji. To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w regionie.

Warsztaty Prezentacji i Inspiracji to spotkania przedstawicieli sektorów kreatywnych mające na celu wypracowanie ciekawych pomysłów w kierunku rozwoju turystyki. Te oryginalne spotkania odbywają się  jako jedno z działań  projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy- klaster Suwalszczyzna-Mazury w partnerstwie z sektorami kreatywnymi . W ramach projektu planowanych  jest 12 takich spotkań z których każde przyniesie nowe inspiracje i pomysły.

Doświadczenie pokazuje, iż obecnie  turysta oprócz prezentacji miejsca chciałby poznać jego historię i przedstawiona ciekawy w sposób m.in. przy pomocy gwary, pieśni, kuchni.

Organizowane w Ośrodku Maniówka spotkania mają być prezentacją umiejętności utalentowanych kreatywnych ludzi, ale także inspiracją dla stworzenia nowego wymiaru  turystyki.

Podczas pierwszego sobotniego spotkania wiele się działo. Warsztaty rozpoczęły się od wspólnych wypieków Oli Madej i Czesi Świackiej, wykonywania białoruskich laleczek, a także rzeźbienia pod okiem Jana Zaborowskiego i Andrzeja Liczborowicza.

Tego wieczoru   tradycje muzyczne sięgnęły korzeni  Nowej Wsi. Panie: Lucyna Strzyżewska, Janina Toczko, Teresa Tarasiewicz jako nieformalna grupa „Nowoślanki” zaśpiewały dawne przyśpiewki.  Piosenek: „Tam pod lasem” i „Jestem sobie chłopak” oraz „Jarzębina Czerwona” nauczyli się wszyscy uczestnicy warsztatów.

Małgosia Makowska, przedstawicielka zespołu „Poszukiwacze zagubionego rulonu” pokazała swoje umiejętności gry na harmonii pedałowej oraz śpiewu białego.

O polce, oberku i innych suwalskich tańcach opowiedział Józef Murawski, kierownik zespołu „Pogranicze” z Szypliszk, który  wraz z córką pokazał  podstawowe kroki oraz zasady walczyka, polki i oberka. Na koniec akordeonista z Nowej Wsi – Krzysztof Toczko poprowadził „Papuciówkę”.

 Obok muzyki i tańca nie zabrakło opowieści regioznawcy Jana Bacewicza, który na warsztaty przybył wraz ze swoim wydawcą Mirosławem Basiewiczem ze Słobódki, gm. Szypliszki.

Wśród wielu zaproszonych gości nie mogło zabraknąć miłośników przyrody. Z Wigierskiego Parku Narodowego, leśniczy – Józef Koncewicz, zapoznał wszystkich z walorami ścieżki Samle i Słowiczej Doliny.Całość warsztatów wzbogaciły wystawione prace nieżyjącego już twórcy ludowego z Nowej Wsi – Czesława Tarasiewicza. 

Kolejne warsztaty w Ośrodku już w lutym tam, podczas kolejnego sobotniego wieczoru wiele się wydarzy...

I Warsztaty w Maniówce I Warsztaty w Maniówce I Warsztaty w Maniówce
  

Lutowe Warsztaty w Maniówce 

W dniu  9 lutego 2013r w Ośrodku Maniówka – Centrum CE TIK  odbyły się  kolejne warsztaty Prezentacji i Inspiracji.

W to sobotnie popołudnie wiele się wydarzyło m.in:

 • O swoim świecie zaśpiewał  Piotr Karpienia z Ełku,  finalista Mam Talent IV
 • Uczniowie z SP z Nowej Wsi ukazali  zapisany świat w legendach
 • Opowieści dźwiękiem gitary namalował Szczepan Sześciło z Suwałk
 • Światem z lotu bociana i z perspektywy żaby podzielił się Hubert Stojanowski
 • W Energię i radość zumby wprowadziła Lidia Wyzińska, instruktorka tańca
 • Karaoke pt. „ co nam w duszy gra” poprowadzili Grzegorz  Świerzbin i Olą Kuriata
 • W klimat podsuwalskiej oberży wprowadzili  tancerze z „Suwalszczyzny”: Weronika Kotarska i Przemysław Turowski
 • Warsztaty kulinarne, krawieckie, rzeźbiarskie  poprowadzili animatorzy z Ośrodka Maniówka, CETIK
 • Degustację pączków przygotowała  Dorota Toczko z Nowej Wsi, smalec według tradycyjnej receptury sporządziła Czesława Świacka z Maćkowej Rudy (Sejneńszczyzna)
 • Warsztaty kulinarne poprowadzili: Wiesław Wysocki, Małgosia Letkiewicz, Małgosia Dziczkowska. Zaprezentowali wypiek tradycyjnych róż karnawałowych.
 • Rzeźbą ptaków w drewutni opiekował się animator Jan Zaborowski i Andrzej Liczborowicz z Augustowa.
 • Warsztatami z „wywijania” inspirowały Ala Wasilewska i Bogumiła Kisłowska (Sejneńszczyzna).
II Warsztaty w Maniówce II Warsztaty w Maniówce II Warsztaty w Maniówce
  

Marcowe Warsztaty w Maniówce 

W dniu 16 marca w Ośrodku Maniówka, Centrum Tradycji Inspiracji i Kreacji  w Nowej Wsi odbyły się trzecie warsztaty Prezentacji i Inspiracji podczas których 20 wystawców prezentowało swoje rękodzieło.

Warsztaty miały charakter typowo świąteczny królowały wydmuszki, stroiki, palmy jak również dzieła Mistrzów dłuta i piły. Tego marcowego popołudnia można było podpatrzeć niezliczone sposoby, malowania, pisania czy wyklejania jaj jak również robienia tradycyjnych suwalskich palm wielkanocnych. 

III Warsztaty w Maniówce III Warsztaty w Maniówce III Warsztaty w Maniówce
  

Wizyta studyjna w Piasecznie

 

W dniu 08.09.2013r. w ramach wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu  40 osób z Suwalszczyzny i Mazur Garbatych  wzięto udział w  IX Jarmarku Piaseczyńskim, gdzie na wielu stoiskach zaprezentowano ogromny potencjał kulturowy i kulinarny Suwalszczyzny i Mazur Garbatych.

Kolejnego dnia wizyty uczestnikom zaprezentowano ofertę Miasteczka Westernowego w Runowie k. Piaseczna, gdzie  podzielono się wiedzą na temat prowadzenia tego typu atrakcji turystycznej. W towarzystwie  animatorów uczestnicy wyjazdu  wzięli  w licznych grach i zabawach organizowanych na bazie miasteczka.


Wizyta studyjna w Ziołowym Zakątku

W dniach 16-17.09.2013r. w ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny do Drohiczyna oraz gospodarstwa agroturystycznego Ziołowy Zakątek w Korycinach w gminie Grodzisk niedaleko Siemiatycze. W wyjeździe łącznie  uczestniczyły 44 osoby głównie przedstawiciele z branży turystycznej okołoturystycznej oraz przedstawiciele samorządów.

Organizacja wyjazdu przede wszystkim miała na celu przedstawienie dobrych praktyk z zakresu tworzenia produktu turystycznego oraz współpracy trójsektorowej.

Podczas pierwszego dnia wizyty goście uczestniczyli  w spotkaniu z Burmistrzem Drohiczyna, który przedstawił założenia  projektu „Bug rajem dla turysty” realizowanego przez 7 gmin z dwóch województw www.bugrajem.eu jako przykładu dobrych praktyk współpracy trójsektorowej. Po prezentacji  uczestnicy zwiedzili Nadbużański Park Historyczno – Kulturowy i Górę Zamkową.

Wieczór i kolejny dzień wizyty goście spędzili w kompleksie  Ziołowy Zakątek (gospodarstwo agroturystyczne, ogród botaniczny, firma Dary Natury, http://ziolowyzakatek.pl/), gdzie podczas pobytu poznali ofertę Kompleksu oraz uczestniczyli w:

 • warsztatach  ze sporządzania i degustacji nalewek ze stężonych esencji ziół.
 • przygotowywaniu mieszanek ziołowych i pachnących woreczków
 • obserwacjach pod mikroskopami, binokularami- preparaty stałe, tworzenie nowych preparatów
 • wizycie w domku Szeptuchy

linia