Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Ogłoszenia Archiwalne rok 2012

 

 Temat ogłoszenia

Data

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie trzech ośmiokątnych całorocznych budynków gospodarczych do 25 m2 powierzchni zabudowy, każdy wraz z ogrzewaniem kominkowym z obudową z kafli (wg załączonego projektu)


Budynki gospodarcze będą stanowiły infrastrukturę Interaktywnej Wioski Młodego Rybaka na terenie Ośrodka Maniówka w Nowej Wsi k. Suwałk.
Oferty prosimy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki do dnia 02.12.2012r.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Karoliną Górską pod nr tel. 87 566 58 72.
 

Suwałki, 20.11.2012r.

Zapraszamy do złożenia oferty na Adaptację Ośrodka Maniówka oraz dostawę i montaż/wykonanie wiaty (budynku gospodarczego) o konstrukcji drewnianej.

Szczegółowe informacje są dostępne w załączeniu.

Suwałki, 23.10.2012r.

Nabór na stanowisko specjalista ds. promocji

W związku z realizacją projektu „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (Podróż do Etnobajki) Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. promocji.
Osoby zainteresowane prosimy o przekazanie swoich kandydatur osobiście w biurze Suwalskie Izby Rolniczo – Turystycznej, ul. Kościuszki 82, lok. 7, bądź elektronicznie na adres e-mail: sirt@suwalki-turystyka.info.pl do 31.10.2012 r.

Suwałki, 15.10.2012r.

Suwalska Izba Rolniczo- Turystyczna w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy -klaster „Suwalszczyzna-Mazury” poszukuje pracownika na stanowisko starszy konsultant ds. marketingu intrnetowego.

Szczegóły oferty:
Umowa na czas określony
Wymiar czasu pracy: pełny
Data rozpoczęcia pracy: Listopad 2012
Data zakończenia pracy: 12.2013r.

Wymagania:
Wykształcenie: wyższe
Umiejętności i uprawnienia: bardzo dobra znajomość narzędzi komunikacji internetowej i zagadnień marketingowych, prawo jazdy kat. B

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do składania CV do dnia 25.10.2012r. do siedziby Suwalskiej Izby Rolniczo- Turystycznej ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki, adres e-mail prezes@suwalki-turystyka.info.pl, renataz@suwalki-turystyka.info.pl.
Suwałki 08.10.2012r.

Suwalska Izba Rolniczo- Turystyczna w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy -klaster „Suwalszczyzna-Mazury” poszukuje pracownika na stanowisko konsultant ds. ekonomiczno-finansowych

Szczegóły oferty:
Umowa na czas określony
Wymiar czasu pracy: pełny
Data rozpoczęcia pracy: listopad 2012
Data zakończenia: 12.2013r.

Wymagania:
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Umiejętności i uprawnienia: wiedza zakresu aspektów ekonomiczno-finansowych przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej – udzielanie doradztwa i aktywizacja osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej, prawo jazdy kat. B

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do składania CV do dnia 25.10.2012r. do siedziby Suwalskiej Izby Rolniczo- Turystycznej ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki, adres e-mail prezes@suwalki-turystyka.info.pl, renataz@suwalki-turystyka.info.pl.
 

Suwałki 08.10.2012r.

Suwalska Izba Rolniczo- Turystyczna w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy - klaster „Suwalszczyzna-Mazury” poszukuje pracownika na stanowisko konsultant ds. finansowo-ekonomicznych

Szczegóły oferty:
Umowa na czas określony
Wymiar czasu pracy: ¼ etatu, listopad-grudzień 2012r.
Wymiar czasu pracy: ¾ etatu, styczeń-grudzień 2013r.
Data rozpoczęcia pracy: listopad 2012
Data zakończenia: 12.2013r.

Wymagania:
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Umiejętności i uprawnienia: wiedza zakresu aspektów ekonomiczno-finansowych przydatnych do prowadzenia działalności gospodarczej – udzielanie doradztwa i aktywizacja osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej, prowadzenie dokumentacji finansowo-ksiegowej, prawo jazdy kat. B

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do składania CV do dnia 25.10.2012r. do siedziby Suwalskiej Izby Rolniczo- Turystycznej ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki, adres e-mail prezes@suwalki-turystyka.info.pl, renataz@suwalki-turystyka.info.pl.

Suwałki 08.10.2012r.

Suwalska Izba Rolniczo- Turystyczna w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy -klaster „Suwalszczyzna-Mazury” poszukuje pracowników na stanowisko animator
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie pracowni tradycyjnego rzemiosła drewnianego i zdobnictwa

Szczegóły oferty:
Umowa na czas określony
Forma zatrudnienia: etat, wymiar czasu pełny
Data rozpoczęcia pracy: listopad 2012
Data zakończenia: 12.2013r.

Wymagania:
Wykształcenie: pedagogiczne
Umiejętności i uprawnienia: prowadzanie pracowni zdobnictwa drewnianego, tworzenie scenariuszy zajęć, przeprowadzanie warsztatów z zakresu zdobnictwa drewnianego, współpracę z przedstawicielami sektora kreatywnego (rękodzielników, rzemieślników, twórców z zakresu literatury, sztuk plastycznych, tańca, teatru, muzyki, fotografii, filmu, design, itp.), prawo jazdy kat. B

Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do składania CV do dnia 25.10.2012r do siedziby Suwalskiej Izby Rolniczo- Turystycznej ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki, adres e-mail prezes@suwalki-turystyka.info.pl, renataz@suwalki-turystyka.info.pl.
 

Suwałki 08.10.2012r.

Suwalska Izba Rolniczo- Turystyczna w ramach projektu Rozwój Potencjału Turystycznej Sieci Współpracy -klaster „Suwalszczyzna-Mazury” poszukuje pracowników na stanowisko animator .
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie strefy kultury i sztuki niematerialnej

Szczegóły oferty:
Umowa na czas określony
Forma zatrudnienia: etat, wymiar czasu pełny
Data rozpoczęcia pracy: listopad 2012
Data zakończenia: 12.2013r.

Wymagania:
Wykształcenie: pedagogiczne
Umiejętności i uprawnienia: prowadzanie strefy kultury i sztuki niematerialnej,
organizacja warsztatów, współpracę z przedstawicielami sektora kreatywnego (rękodzielników, rzemieślników, twórców z zakresu literatury, sztuk plastycznych, tańca, teatru, muzyki, fotografii, filmu, design, itp.), prawo jazdy kat. B
Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do składania CV do dnia 25.10.2012r do siedziby Suwalskiej Izby Rolniczo- Turystycznej ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki, adres e-mail prezes@suwalki-turystyka.info.pl, renataz@suwalki-turystyka.info.pl
 

Suwałki 08.10.2012r.
linia