Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Ogłoszenia archiwalne rok 2014

 

 Temat ogłoszenia

Data

Zaproszenie do składania ofert

Suwalska Izba Rolniczo –Turystyczna (organizacja pozarządowa – samorząd gospodarczy), 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82/7 zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu szczegółowej koncepcji, produkcji wdrożeniu  kompleksowej kampanii promocyjnej obszaru objętego Lokalna Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie" pod hasłem „Suwalszczyzna – Kraina jak baśń”

czytaj więcej…

Suwałki, 27.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7, 16-400 Suwałki

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie animacji stanowiącej pierwszy punkt programu organizowanego Festiwalu Baśni i Legend Pogranicza.

czytaj więcej…

Suwałki, 21.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7, 16-400 Suwałki

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie zakwaterowania dla artystów oraz gości uczestniczących w festiwalu Baśni i Legend Pogranicza w dniach 09-10.08.2014r.
 

czytaj więcej…

Suwałki, 10.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i obsługa sprzętu nagłośnieniowego podczas festiwalu Baśni i Legend Pogranicza w dniach 09-10.08.2014 r.

czytaj więcej…

Suwałki, 03.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie i obsługa sprzętu oświetleniowego niezbędnego do prawidłowej realizacji programu artystycznego, realizowanego podczas Festiwalu Baśni i Legend Pogranicza.

czytaj więcej…

Suwałki, 03.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie posiłków/cateringu podczas festiwalu Baśni i Legend Pogranicza w dniach 09-10.08.2014r
 

czytaj więcej…

Suwałki, 03.07.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest złożenie oferty programu artystycznego, skierowanego do rodzin z dziećmi (występy zespołów muzycznych, pokazy, animacje i inne formy) podczas dwudniowego, plenerowego Festiwalu Baśni i Legend Pogranicza, związanego z Baśniowym szlakiem Suwalszczyzny.
Planowany termin organizacji Festiwalu: 9-10.08.2014r.
Miejsce realizacji programu:
w dniu 09.08.2014r. na terenie Wioski dwóch Mistrzów ul. Szkolna 67, Puńsk ( od godz.11:00)
w dniu 10.08.2014r. na terenie Wioski Wesołych Wędrowców, Nowa Wieś 9 (koło Suwałk od godz.11)
Organizowany festiwal ma na celu wzajemne poznawanie się i integrację społeczności lokalnej pogranicza oraz promocję sztuki i dziedzictwa kulturowego regionów przygranicznych Polski i Litwy.
Proponowany program powinien być związany z tematyką Bajek, Baśni, Legend oraz folkloru, tradycji, obrzędów, zwyczajów pogranicza polsko-litewskiego i uwzględniać np. występy, animacje, opowiadania, animacje itp. artystów amatorów.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na pojedyncze występy, animacje, pokazy, opowiadania, konkursy itp.


czytaj więcej…

Suwałki, 30.06.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ok. 6-7 minutowego filmu promocyjnego – relacji z Festiwalu Baśni Legend i Pogranicza.

czytaj więcej…

Suwałki, 26.06.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i emisja 10-minutowego reportażu (zaproszenia do udziału w festiwalu – ciekawa, zachęcająca prezentacja) w lokalnej telewizji na obszarze przygranicznym polsko-litewskim.
Festiwal odbędzie się w ramach projektu pt.„Festiwal Baśni i Legend Pogranicza na pograniczu polsko-litewskim” wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013.
Ceny można przedstawić w kilku wariantach w zależności od charakteru i godziny emisji .

czytaj więcej..

Suwałki, 26.06.2014 r.

W związku z planowaną organizacją Festiwalu w ramach projektu Festiwal Baśni i Legend Pogranicza na pograniczu polsko-litewskim, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna poszukuje osoby na stanowisko Dyrektora Technicznego Festiwalu

Osoba zatrudniana na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wynajem i zakup sprzętu niezbędnego do przygotowania festiwalu od strony technicznej.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia od 23.06.2014r. –31.08.2014r.

Od kandydata na stanowisko wymagane są:

 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • doświadczenie w organizacji imprez od strony technicznej

Wymagane dokumenty:

 • CV

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej: ul. Kościuszki 82/7, 16-400 Suwałki, lub e-mailem na adres sirt@suwalki-turystyka.info.pl do dnia Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 87 566 58 72.

Na oferty czekamy do dnia 14.06.2014r.
Suwałki, 02.06.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizację poniższego zamówienia: Zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia i warsztatów animatorów Baśniowego Szlaku w ramach projektu: „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną (Podróż do Etnobajki)”

czytaj więcej..

Suwałki, 30.05.2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach prowadzi w ramach projektu pn. „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (Podróż do Etnobajki)” postępowanie na wybór wykonawcy zadania polegającego na stworzeniu krótkich materiałów filmowych promujących Baśniowy Szlak wraz z emisjami w TVP Oddziały Regionalne.

W ramach zadania wymagane jest stworzenie:

 • 3 minutowego filmu promującego Baśniowy Szlak oraz znajdujące się na szlaku wioski bajek wraz z m.in. 7 emisjami w TVP Oddział Regionalny (Białystok, Lublin, Warszawa, Katowice) w pasmach o wysokiej oglądalności między 17:00 – 21:00,
 • krótki (ok. 8 sekundowy) spot/bilbord promujący Baśniowy Szlak wraz z miesięczną emisją w TVP Oddziały Regionalny (3 razy dziennie przed i po prognozie pogody w pasmach o wysokiej oglądalności między 17:00 – 21:00).

Zadanie należy wykonać w terminie do 27.06.2014 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt: cit@suwalki-turystyka.info.pl, tel. 87 566 58 72.

Ofertę prosimy złożyć w terminie 30.05.2014 r. do godz. 12:00, mailowo (cit@suwalki-turystyka.info.pl), drogą pocztową lub osobiście w biurze Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82 lokal 7.

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Z poważaniem,
Elżbieta Niedziejko
 

Suwałki, 23.05.2014 r.

Zaproszenie do złożenia oferty

 

    Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach prowadzi w ramach projektu pn. „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (Podróż do Etnobajki)” postępowanie na wybór wykonawcy zadania polegającego na stworzeniu oznakowania sieci 7 „wiosek bajek” („Baśniowy Szlak”) wraz z malowaniem i montażem, w tym ustaleniem miejsc i warunków montażu. Całość oznakowania powinna być utrzymana w baśniowej stylistyce, zlokalizowana w miejscach kluczowych dla strumienia ruchu turystycznego na Suwalszczyźnie i w okolicy Baśniowego Szlaku, dobrze widocznych z dróg dojazdowych.

   W ramach zadania wymagane jest stworzenie sytemu oznakowania zgodnego z charakterem poszczególnych wiosek bajek składającego się z:

 • -kompletów dużych rzeźb drewnianych (minimum 2 m każda oraz minimum 14 rzeźb łącznie), dostosowanych do wyposażenia poszczególnych wiosek bajek oraz tablic informacyjnych zgodnych z systemem oznakowania Baśniowego Szlaku z uwzględnieniem, tam gdzie to możliwe, oznakowania turystycznego szlaku samochodowego.

Rzeźby powinny mieć baśniowy charakter, zaciekawiać i przyciągać wzrok osób przejeżdżających.

Zadanie należy wykonać w terminie do 27.06.2014 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt: cit@suwalki-turystyka.info.pl, 87 566 58 72.

Ofertę prosimy złożyć w terminie do 30.05.2014 r. do godz. 12:00, mailowo (cit@suwalki-turystyka.info.pl), drogą pocztową lub osobiście w biurze Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 82 lokal 7. Oferta powinna zawierać cenę wykonania całości zamówienia, ilość, wielkość rzeźb i tablic oraz wstępną propozycję i wizualizację oznakowania, np. w postaci rysunków, zdjęć, szkiców, itp.

Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna zaprosi do negocjacji oferenta, który w złożonej ofercie zaproponuje wykonanie zamówienia w sposób najkorzystniejszy pod względem ekonomicznym.
Pod uwagę zostanie wzięta cena, atrakcyjność kreacji artystycznych dla systemu oznakowania oraz ilość i wielkość proponowanych.

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

Z poważaniem,
Elżbieta Niedziejko
 

Suwałki, 23.05.2014 r.

Zaproszenie na szkolenie i warsztaty animatorów Baśniowego Szlaku w ramach marki turystycznej „Suwalszczyzna kraina jak baśń”

Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna zaprasza do udziału w szkoleniu, warsztatach i zajęciach terenowych organizowanych w ramach projektu „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (PODRÓŻ DO ETNOBAJKI)”. Szkolenie ma na celu przygotowanie profesjonalnej kadry animatorów do prowadzenia zajęć edukacyjnych i animacji na przystankach Baśniowego Szlaku, tworzonego w oparciu o wioski bajek i inne ciekawe atrakcje regionu w ramach marki „Suwalszczyzna kraina jak baśń”.
 

czytaj więcej..

Suwałki, 14.05.2014 r.

W związku z planowaną organizacją Festiwalu w ramach projektu Festiwal Baśni i Legend Pogranicza na pograniczu polsko-litewskim, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. promocji festiwalu.
Osoba zatrudniana na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za promocję festiwalu Baśni Legend Pogranicza.


Forma zatrudnienia: umowa zlecenia od 01.07.2014r. –31.09.2014r.

Od kandydata na stanowisko wymagane są:

 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • doświadczenie w promocji imprez
 • umiejętność tworzenia projektów graficznych
 • prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:

 • CV

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej: ul. Kościuszki 82/7, 16-400 Suwałki, lub e-mailem na adres sirt@suwalki-turystyka.info.pl do dnia Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 87 566 58 72.
Na oferty czekamy do dnia 15.05.2014r.

Suwałki, 04.05.2014 r.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „PODRÓŻ DO ETNOBAJKI”
26-28.05.2014 r., Grodno, Białoruś

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna wspólnie z Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie, Państwowym Muzeum Literacko-Krajoznawczym w Gudziewiczach oraz Gimnazjum Nr 1 im. Е.F. Karskiego w Grodnie, ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję podsumowującą projekt „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (PODRÓŻ DO ETNOBAJKI)”

czytaj więcej..

Suwałki, 23.04.2014 r.

WIZYTA STUDYJNA DZIENNIKARZY, 16-20.06.2014 r.

   Serdecznie zapraszamy na polsko-białoruski wyjazd studyjny skierowany do mediów mający na celu promocję transgranicznego regionu Suwalszczyzny i Grodzieńszczyzny.

   Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna jako organizacja od wielu lat współdziałająca z zagranicznymi partnerami przy realizacji projektów służących rozwojowi współpracy transgranicznej, podjęła się kolejnego zadania służącego współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie turystycznej i kulturalnej. Działalność Izby skupia się na szeroko rozumianej promocji regionów i turystyki, rozwoju infrastruktury i edukacji skierowanej do różnych grup wiekowych. Aktualnie w partnerstwie z Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie realizowany jest przez nas projekt  pt. Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno-kulturowych zasobów w działalność turystyczną – „PODRÓŻ DO ETNOBAJKI”. W ramach projektu tworzony jest międzynarodowy szlak turystyczno-krajoznawczy łączący Suwalszczyznę i Grodzieńszczyznę.

czytaj więcej..

Suwałki, 16.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są tłumaczenia pisemne treści ulotek, plakatów, przewodnika, filmu, scenariuszy z języka polskiego na litewski i odwrotnie w ramach projektu pt.„Festiwal Baśni i Legend Pogranicza na pograniczu polsko-litewskim”.

czytaj więcej…

Suwałki, 10.04.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


I. ZAMAWIAJĄCY
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna, ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest tłumaczenie „na żywo” podczas spotkań roboczych, spotkań integracyjnych i festiwalu z języka polskiego na litewski i odwrotnie (1 dzień roboczy tłumaczenia) w ramach projektu pt.„Festiwal Baśni i Legend Pogranicza na pograniczu polsko-litewskim” wspołfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa – Polska” 2007 – 2013 na podstawie umowy nr SPF/2.1/PL-LT/41

czytaj więcej…

Suwałki, 01.04.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU WYKONAWCY – WIOSKA BAJEK „DOLINA PRZYGÓD NAD SZESZUPĄ”

Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna dziękuje za złożenie oferty wstępnej na wybór wykonawcy zadania polegającego na wykonaniu, dostawie oraz zamontowaniu wyposażenia Wioski Bajek „Dolina Przygód nad Szeszupą” w Rutce – Tartak oraz udział w negocjacjach.

Komisja oceniająca oceniła otrzymane oferty pod względem ceny i terminu wykonania zamówienia oraz sposobu i metody realizacji zadania. Pod uwagę wzięte zostały również doświadczenie wykonawcy oraz zespołu osób zajmujących się częścią artystyczną zamówienia.

W wyniku negocjacji i oceny pod względem merytoryczno - formalnym na wykonawcę zadania wybrano firmę RICOLAND-DOM Górscy s.c.

Jednocześnie informujemy, że do negocjacji dopuszczeni zostali następujący oferenci:

Nazwa oferenta    Oferowana cena po negocjacjach Pkt.
Ricoland – Dom, Górscy s.c. 161 000,00 zł 100
„JAREX-BUD” Zakład Usługowo – Budowlany 170 000,00 zł 97
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c., Wiesława i Tomasz Stankiewicz 165 000,00 zł 79

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie odrębnie uzgodnionym.

Suwałki, 20.03.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU WYKONAWCY – WIOSKA BAJEK „MIASTECZKO SEKRETNYCH ULICZEK”


Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna dziękuje za złożenie oferty wstępnej na wybór wykonawcy zadania polegającego na wykonaniu, dostawie oraz zamontowaniu wyposażenia Wioski Bajek „Miasteczko Sekretnych Uliczek” w Sejnach oraz udział w negocjacjach.

Komisja oceniająca oceniła otrzymane oferty pod względem ceny i terminu wykonania zamówienia oraz sposobu i metody realizacji zadania. Pod uwagę wzięte zostały również doświadczenie wykonawcy oraz zespołu osób zajmujących się częścią artystyczną zamówienia.

W wyniku negocjacji i oceny pod względem merytoryczno - formalnym na wykonawcę zadania wybrano firmę „JAREX-BUD” Zakład Usługowo – Budowlany.

Jednocześnie informujemy, że do negocjacji dopuszczeni zostali następujący oferenci:

Nazwa oferenta    Oferowana cena po negocjacjach Pkt.
„JAREX-BUD” Zakład Usługowo – Budowlany 170 000,00 zł 100
Ricoland – Dom, Górscy s.c. 175 000,00 zł 99
Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s.c., Wiesława i Tomasz Stankiewicz 259 000,00 zł 48

Komisja odstąpiła od negocjacji z firmą FACHTERM, Robert Armanowicz, ponieważ pomimo wezwania wykonawca nie uzupełnił wszystkich rządnych dokumentów i nie przedłożył harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Podpisanie umowy z wybranym wykonawcą nastąpi w terminie odrębnie uzgodnionym.

Suwałki, 14.03.2014 r.

W związku z planowaną organizacją Festiwalu w ramach projektu Festiwal Baśni i Legend Pogranicza na pograniczu polsko-litewskim, Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Artystycznego Festiwalu.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia od 01.04. –30.08.2014r.

Od kandydata na stanowisko wymagane są:

 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne
 • wiedza oraz doświadczenie w organizowaniu imprez
 • znajomość tradycji kulturowych regionu Suwalszczyzny
 • znajomość środowiska artystycznego pogranicza polsko-litewskiego

Wymagane dokumenty:

 • CV

Wymagane dokumenty można składać osobiście w siedzibie Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej: ul. Kościuszki 82/7, 16-400 Suwałki, lub e-mailem na adres sirt@suwalki-turystyka.info.pl

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 87 566 58 72.

Na oferty czekamy do dnia 17.03.2014r.
 

Suwałki, 03.03.2014 r.

„DOLINA PRZYGÓD NAD SZESZUPĄ” w Rutce - Tartak
Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej

Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach prowadzi w ramach projektu pn. „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (Podróż do Etnobajki)” postępowanie na wybór wykonawcy zadania polegającego na wykonaniu, dostawie oraz zamontowaniu wyposażenia wioski bajek "Dolina Przygód nad Szeszupą" w Rutce - Tartak.
 

czytaj więcej..

Suwałki, 27.02.2014 r.

„MIASTECZKO SEKRETNYCH ULICZEK” w Sejnach
Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej


Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna w Suwałkach prowadzi w ramach projektu pn. „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (Podróż do Etnobajki)” postępowanie na wybór wykonawcy zadania polegającego na wykonaniu, dostawie oraz zamontowaniu wyposażenia wioski bajek "Miasteczko Sekretnych Uliczek" Sejnach.

czytaj więcej..

Suwałki, 24.02.2014 r.

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu szkoleń z zakresu turystyki etnicznej na Grodzieńszczyźnie i Suwalszczyźnie

Rekrutacja zamknięta (26.02.2014 r.)
 

W ramach realizacji projektu „Podwyższenie atrakcyjności transgranicznego regionu poprzez włączenie etniczno – kulturowych zasobów w działalność turystyczną (PODRÓŻ DO ETNOBAJKI)” kontynuujemy cykl szkoleń z zakresu turystyki etnicznej po stronie polskiej i białoruskiej.

W związku z tym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wyżej wymienionych szkoleniach.
Cykl szkoleń obejmuje 5 dni na Grodzieńszczyźnie i 5 dni na Suwalszczyźnie i zostanie przeprowadzony
w poniższych terminach:

 • pierwsza część odbędzie się w dniach 17-21.03.2014 r. po stronie polskiej,
 • druga część odbędzie się w dniach  24-28.03.2014 r. po stronie białoruskiej.
   

czytaj więcej..

Suwałki, 18.02.2014 r.
linia