Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Modernizacja małej oczyszczalni ścieków przy Ośrodku Maniówka

12.04.2016

W związku z realizacją projektu „Modernizacja małej oczyszczalni ścieków przy obiekcie edukacyjno-wypoczynkowym jako ważny element zrównoważonej działalności Ośrodka Maniówka” rozpoczęto modernizację oczyszczlni ścieków przy Ośrodku Maniówka.
Celem działań jest poprawa przpustowości oczyszczalni.

Projekt „Modernizacja małej oczyszczalni ścieków przy obiekcie edukacyjno-wypoczynkowym jako ważny element zrównoważonej działalności Ośrodka Maniówka” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konkurs Mikrograntów „Zmiany klimatu – zmiana nastawienia”
Umowa dotacji nr 543/2015/Wn50/EE-kn/D
« inne aktualności
linia