Suwalszczyzna kraina jak baœn
RSS

Bez wizy na Białoruś


Nie przegap możliwości odwiedzenia Grodna, obwodu grodzieńskiego i Kanału Augustowskiego bez wizy, tylko w tym roku!

Proponujemy wykorzystać okazję odwiedzenia najpiękniejszych i najciekawszych miejsc na terenach przygranicznych Białorusi bez wizy w paszporcie.O czym warto wiedzieć, jadąc do Grodna bez wizy:

 1. Obcokrajowcy nieposiadający wiz mogą przyjechać na Białoruś do specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku «Kanał Augustowski” i tereny przyległe.
 2. Pobyt na terytorium Białorusi bez wizy - maksymalnie 5 dni.
 3. Bez wizy  granicę z Białorusią można przekroczyć z Reczpospolitą Polską na przejściach granicznych Rudawka PL/Lesnaja BY (od 1 maja do 30 września) Kuźnica Białostocka PL/Bruzgi BY, z Republiką Litewską na przejściach granicznych Svendubre LT/Privałka BY(od 1 maja do 30 września), Raigardas LT/Privałka BY

  Uwaga: obecnie niemożliwy jest przyjazd bez wizy do Grodna pociągiem.
   
 4. Strefa bezwizowa obejmuje:
  1. miasto Grodno;
  2. rade wiejska w Sopoćkiniach
  3. rade wiejska w Hoży
  4. rade wiejska w Podłabieniach
  5. rade wiejska w Kopciówce
  6. rade wiejska w Odelsku

   Strefa oznaczona jest specjalnymi znakami ostrzegawczymi
    
 5. Do wjazdu i zwiedzania bez wizy upoważnia dokument wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.
 6. W celu uzyskania danego dokumentu turysta powinien:
  1. zwrócić się do firmy turystycznej upoważnionej do wydawania takich dokumentów;
  2. otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych; w biurze podróży należy zamówić co najmniej dwie usługi: zakwaterowanie, zwiedzanie muzeum, itp.
 7. Wjeżdżający powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białoruś.
 8. Na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 42); 90 PLN
 9. Obcokrajowiec wjeżdżający bez wizy do Republiki Białoruś powinien okazać na przejściu granicznym:
  1. ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
  2. dokument ustalonego wzorca upoważniający do zwiedzania (wydawany przez firmę turystyczną);
  3. ubezpieczenie medyczne;
 10. Na granicy wypełnia się kartę migracyjną. Uwaga: w przypadku utraty karty migracyjnej jest przewidziana kara grzywny.
linia